Projekt "Spolu 2"

Naše školka je zapojena do projektu

„SPOLU 2“

reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945

Projekt je realizován v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2021.

 

 

Společné divadelní představení – online

4.5. 2021, Kocourek Modroočko, NPC a MŠ P. Pittra

 

 

Společné dílny a činnosti s dětmi MŠ a NPC

12.5. 2021 MŠ P. Pittra, jarní dílničky spojené se sazením bylinek, zdobením květináčků, výroba srdíček z rychletvrdnoucí hmoty.

 

 

Projektový den v MŠ

26.5. 2021 MŠ P.Pittra – na silnici bezpečně: překážková dráha, semofor (vyrábění semaforu), pravidla silničního provozu, jízda na koloběžkách po předem vyznačené cestě (křižovatky, cesty, značky), dopravní policie – pohádkový příběh.

 

Dále probíhaly adaptační dny dětí NPC a stáž nového pedagogického pracovníka NPC u nás v MŠ.