Společná akce SPOLU 2 - Fuj je to!

Představení „FUJ je to!“

 

 

Dne 5. 10. 2020 se děti z MŠ Přemysla Pittra zúčastnily v rámci společné akce neformálního centra se zapojenými školkami představení „FUJ je to!“ v loutkovém divadle v Ostravě. Představení mohly děti navštívit díky projektu SPOLU 2, jehož hlavním organizátorem je Jekethane, o. p. s.

 

O pejskovi jménem HARYK!
 

Haryk je moc milý pejsek, který si rád hraje a ještě raději lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nesnáší ho tak moc, že se jednou, když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéci z domu. Zjistí, že venku je spousta zábavy a zajímavostí, jaké doma ještě nepoznal! Hlavní je se umazat. Nikdo po něm nechce, aby se okoupal. Ale něco mu přeci jen začíná chybět – jeho rodina.

Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný, že jej jeho vlastní pán nepoznal… Dnes už Harykovi nevadí, když jej jeho majitelé chtějí okoupat.

 

Po představení následovala krátká interakce s herci, během níž si děti mohly prohlédnout divadelní scénu (bagr, válec, jeřáb) i loutky pejsků. Před odchodem dostali všichni dárek v podobě tematických pracovních listů.

 

Dětem se představení moc líbilo. Našly v něm poučení i zábavu.

 


reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945