4.B se připojila k slavení mše svaté v TV NOE

pa: /i/news/m/, true: 28.jpg, i: 28, AID: , serverPath: C:\inetpub\wwwroot\zspittra\i\news\m\28.gif

Ráda bych touto cestou vyjádřila hlubokou vděčnost všem, kteří se bohoslužby zúčastnili a doprovodili ji zpěvem, hrou na kytaru a modlitbou.

Přítomnost dětí a asistentek přinesla velkou radost lidem, kteří tuto bohoslužbu sledovali a vyjádřili svůj dík formou zpráv do televize Noe. Děkuji všem za odvahu a společenství v duchu víry. Přeji vám hojnost Božího požehnání a doufám, že zážitek radosti, který jsme společně prožili, posílí naši soudružnost a nadšení pro Pána. Děkujeme otci Darkovi za pozvání.

Katka Kučerková

Prohlédněte si více fotografií v galerii 4.B připojila k slavení mše svaté v TV NOE


Další informace
Y2ZmOWI