Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, Ostrava

Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra byla založena v roce 1993 Charitou Ostrava. Čestný název nese po křesťanském mysliteli a humanistovi Přemyslu Pittrovi. Od roku 1997 je zřizována Biskupstvím ostravsko - opavským. Škola je úplná – je tvořena mateřskou školou, 1. až 9. postupným ročníkem a družinou. Kapacita je 330 žáků základní školy a 40 dětí mateřské školy.

Škola je umístěna v zastavěné obytné části Moravské Ostravy v blízkosti centra města. Její poloha je výhodná – je dostupná všemi dopravními prostředky. V těsné blízkosti se nachází odpočinkové zóny – Komenského sady a vzdálenější Landek. 

Žáci mají ke studiu velmi dobré materiální podmínky. Je zde dostatek učeben pro praktická cvičení – laboratoř biologie, fyziky a chemie, hudební sál, učebna ICT, ateliér, učebna cizích jazyků, žákovská kuchyň, dílna šití, chlapecká dílna, které přispívají ke zkvalitnění výuky a k dobré praktické přípravě na budoucí povolání. K pohybovým aktivitám žáci využívají dvě tělocvičny a hřiště s neprašným povrchem. 

Stravování zajišťuje školní jídelna – výdejna. 

Škola integruje žáky se zdravotním postižením. Jejich vzdělávání zajišťují speciální pedagogové a asistenti pedagoga. 

Při škole pracuje školská rada složená ze zástupců pedagogů, zřizovatele a rodičovské veřejnosti.

Partnery školy jsou městské obvody, Magistrát města Ostravy, obvodní knihovna, církevní středisko Don Bosko, neziskové organizace apod.Další informace
Y2ZmOWI