Mateřská škola

Jsme církevní dvojtřídní mateřská škola, naším zřizovatelem je Biskupství ostravsko - opavské. Jsme součástí Církevní základní školy Přemysla Pittra.


NAŠE TŘÍDY

Třída Berušky
Třída Berušky -
Zuzana Skácelová - Vedoucí učitelka MŠ - 15 dětí
 

 

Třída Sluníčka
Třída Sluníčka
- Učitelka MŠ – Veronika Sklarčíková - 24 dětí

 

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Denní rozvrh MŠ

 • 7.30 - 8.30                  ranní hry
 • 8.30 - 9.00                  svačina           
 • 9.00 - 9.30                  řízená činnost
 • 9.30 - 11.30                příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd
 • 11.30 - 12.00              společný oběd obou tříd
 • 12.00 - 13.00              hygiena, přípava na odpočinek
 • 13.00 - 14.00              četba, relaxační činnosti, svačina
 • 14.00 - 14.15              příprava na svačinku
 • 14.15 - 14.30              odpolední svačinka
 • 14.30 - 16.00              volná hra, odpolední činnosti dětí, postupný odchod dětí

 

Kontakty:             +420 596 133 426          +420 555 306 868         

 Další informace
Y2ZmOWI