Zaměstnanci

Ředitelství (tel: 596 133 426)

 • Ing. Martin Blatoň, Ph.D. - ředitel
 • Mgr. Martina Luxová - zástupkyně ředitele pro administrativu a 1. stupeň
 • Mgr. Iva Vrobelová - zástupkyně ředitele pro organizaci a 2. stupeň
 • Ing. Jiří Hlísta - ekonom
 • Dagmar Kovalová - sekretářka a PaM
   

Učitelé ZŠ

 • 1.A Mgr. Gardoňová Marcela, AP - Berkyová Angela
 • 1.B Mgr. Honlová Martina, AP - Vašková Sylva Dis.
 • 2.A Mgr. Hrubá Gabriela, AP - Rumpíková Lenka
 • 2.B Mgr. Pavelková Marta, AP - Kontrová Iveta
 • 3.A Mgr. Vojčináková Olga, AP - Pihiková Nataša
 • 3.B Mgr. Dudová Věra, AP - Papajová Alena, Jarochová Iveta
 • 4.A Mgr. Vlčková Petra, AP - Doubková Jana
 • 4.B Kučerková Kateřina, AP- Kielarová Júlia
 • 5.A Mgr. Grymová Markéta, AP - Myšková Blanka
 • 5.B Mgr. Tylečková Kristýna, AP - Fojtíková Simona
 • 6.A Mgr.Bc Šidlovská Jaroslava, AP - Kalová Irena
 • 7.A Mgr. Kukelková Lucie, AP - Palakyová Andrea
 • 7.B Mgr. Grondolská Jitka, AP - Bc.Siváková Zlata
 • 8.A Mgr. Prosková Jana, AP - Kramná Renáta
 • 9. Mgr. Popelářová Petra, AP - Bc. Turek Ondřej
   

Netřídní učitelé

 • Mgr.A. Hana Puchová
 • Mgr. Gabriela Solařová
 • Bc. Svatava Sonnková
 • Mgr. Dariusz Sputo
 • Ing. Roman Tarhoviský

 

Učitelé MŠ

 • MŠ MALÍ SkácelováZuzana, AP - Bc. Stojmenovič Maja
 • MŠ VELCÍ SklarčíkováVeronika, AP - Peňázová Kateřina

   

Netřídní učitelé

 • Mgr. Gabriela Solařová
 • Mgr.A. Hana Puchová
 • Bc. Svatava Sonnková
 • Mgr. Petra Vlčková
 • Mgr. Dariusz Sputo
   

Vychovatelky školní družiny

 • Sylva Vašková, DiS.
 • Angela Berkyová
   

Školní asistenti

 • Bc. Ondřej Turek
 • Bc. Zlata Siváková
   

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce

 • Mgr. Martina Luxová - vedoucí ŠPP
 • Mgr. Petra Popelářová - školní metodik prevence
 • Mgr. Iva Vrobelová - výchovná poradkyně
 • Mgr. Martina Luxová - koordinátor inkluze
 • Mgr. Petra Popelářová - volba povolání
 • Bc.Jaroslava Šidlovská ,DiS. - sociální pedagog
 • Mgr. Věra Dudová - speciální pedagog
 • Ing. Martin Blatoň, Ph.D. - metodik ICT
 • Bc. Svatava Sonnková - metodik EVVO
 • Mgr. Jitka Grondolská - koordinátor ŠVP
   

Vedoucí odborných sekcí

 • Mgr. Gabriela Hrubá - předmětová komise I. stupně
 • Bc. Svatava Sonnková - předmětová komise přírodovědná
 • Mgr. Petra Popelářová - předmětová komise společenskovědní
 • Mgr. Jitka Grondolská -pPředmětová komise jazyků
 • Mgr. Jiří Kroupa - jazyková
 • Mgr. Olga Vojčináková - dopravní a branná
   

Pověřeni funkcí

 • Mgr. Olga Vojčináková - dopravní a branná výchova
 • Angela Berkyová - zdravotnice
 • Lenka Zubrová - prodej stravenek
 • Žaneta Horváthová - výdej jídla
 • Lenka Zubrová - vrátná
 • Julius Joška - školník
 • Martin Strnadel - technická správa budovy a majetku
 • Marika Giňová, Nora Horváthová, Gabriela Horváthová - uklízečky
   


Další informace
Y2ZmOWI