Zápis do 1. tříd

pa: /i/news/m/, true: 32.jpg, i: 32, AID: , serverPath: C:\inetpub\wwwroot\zspittra\i\news\m\32.gif

8. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hodin 9. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hodin 10. dubna 2024 od 13:00 do 15:00 hodin

Zápis do 1. tříd Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanovuje ředitel školy - pro školní rok 2024/2025: 8. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hodin 9. dubna 2024 od 13:00 do 16:00 hodin 10. dubna 2024 od 13:00 do 15:00 hodin Co s sebou - Občanský průkaz zákonného zástupce - Rodný list dítěte - Průkaz zdravotní pojišťovny dítěte - Doklad o svěření do péče, pokud nejste rodič K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok, či byl dětem během prvního roku školní docházky povolen dodatečný odklad. Kritéria přijetí V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuji kritéria přijetí žáků do 1. ročníku takto: Z prostorových důvodů budou otevřeny 2 první třídy. Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané v řádném termínu konání zápisů. Je možno zapsat dítě bez jeho přítomnosti. Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí dítěte. ředitel školy Ing. Martin Blatoň, Ph.DDalší informace
Y2ZmOWI