Český červený kříž Bohumín v MŠ

pa: /i/news/m/, true: 33.jpg, i: 33, AID: , serverPath: C:\inetpub\wwwroot\zspittra\i\news\m\33.gif

První pomoc je důležitá! Zaměstnankyně Českého červeného kříže z Bohumína děti učily, jak poskytnout důležitou první pomoc.

Základy první pomoci v MŠ

Náplní výuky byla srdeční masáž na speciální figuríně, ošetřování při různých typech poranění a poskytnutí informací o důležitých telefonních číslech.

Děkujeme za hezkou a interaktivní výuku.
Prohlédněte si více fotografií v galerii Český červený kříž Bohumín v MŠ


Další informace
Y2ZmOWI