Zaměstnanci

Ředitelství (tel: 596 133 426)

 • ředitel: Ing. Martin Blatoň, Ph.D. -
 • Zástupkyně ředitele pro administrativu a 1. stupeň: Mgr. Martina Luxová
 • Zástupkyně ředitele pro organizaci a 2. stupeň: Mgr. Iva Vrobelová
 • Ekonom: Ing. Jiří Hlísta
 • Sekretářka a PaM: Dagmar Kovalová
   

Učitelé ZŠ

 • 1.A Mgr. Dita Škutová, AP - Berkyová Angela
 • 1.B Jalůvková Anna, AP - Vašková Sylva Dis.
 • 2.A Mgr. Hrubá Gabriela, AP - Rumpíková Lenka
 • 2.B Mgr. Pavelková Marta, AP - Kontrová Iveta
 • 3.A Mgr. Vojčináková Olga, AP - Pihiková Nataša
 • 3.B Mgr. Dudová Věra, AP - Papajová Alena, Jarochová Iveta
 • 4.A Mgr. Vlčková Petra, AP - Doubková Jana
 • 4.B Kučerková Kateřina, AP- Kielarová Júlia
 • 5.A Mgr. Grymová Markéta, AP - Chalanová Markéta
 • 5.B Mgr. Tylečková Kristýna, AP - Fojtíková Simona, Velčovská Kateřina
 • 6.A Ing. Glozneková Eva, AP - Bc. Moravcová Karolína
 • 7.A Mgr. Kukelková Lucie, AP - Kalová Irena
 • 7.B Mgr. Grondolská Jitka, AP - Bc.Siváková Zlata
 • 8.A Mgr. Prosková Jana, AP - Kramná Renáta
 • 9. Mgr. Popelářová Petra, AP - Bc. Turek Ondřej
   

Netřídní učitelé

 • Mgr.A. Hana Puchová
 • Mgr. Gabriela Solařová
 • Bc. Svatava Sonnková
 • Mgr. Dariusz Sputo
 • Ing. Roman Tarhoviský

Vychovatelky školní družiny

 • Sylva Vašková, DiS.
 • Angela Berkyová

 

Učitelé MŠ

 • SkácelováZuzana, Sklarčíková Veronika
 • AP - Bc. Stojmenovič Maja, Peňázová Kateřina

 

Školní asistenti

 • Bc. Ondřej Turek
 • Irena Kalová
   

Zaměstnanci pověřeni výkonem funkce

 • Vedoucí ŠPP: Mgr. Martina Luxová

 • Školní metodik prevence: Mgr. Petra Popelářová 

 • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Vrobelová

 • Koordinátor inkluze: Mgr. Martina Luxová

 • Volba povolání: Mgr. Petra Popelářová 

 • Sociální pedagog: Ing. Jiří Pracuch

 • Speciální pedagog: Mgr. Věra Dudová 

 • Metodik ICT: Ing. Martin Blatoň, Ph.D. 

 • Metodik EVVO:  Svatava Sonnková 

 • Koordinátor ŠVP: Mgr. Jitka Grondolská 
   

Vedoucí předmětových komisí

 • Předmětová komise I. stupně - Mgr. Gabriela Hrubá
 • Předmětová komise přírodovědná - Bc. Svatava Sonnková
 • Předmětová komise společenskovědní - Mgr. Petra Popelářová
 • Předmětová komise jazyků - Mgr. Jitka Grondolská
   

Pověřeni funkcí

 • Dopravní a branná výchova - Mgr. Olga Vojčináková
 • Zdravotnice - Angela Berkyová
 • Prodej stravenek - Lenka Zubrová
 • Výdej jídla - Žaneta Horváthová
 • Vrátná - Lenka Zubrová
 • Školník - Julius Joška
 • Uklízečky - Marika Giňová, Nora Horváthová, Gabriela Horváthová
   


Další informace
Y2ZmOWI